Boksreservation

Boks bestilles og betales ved tilmeldingen, pris 600,- kr pr. boks.

Boksplan vil blive lagt på hjemmesiden senest dagen før arrangementet, samt sat op på dagen på pladsen. Alle bokse vil være mærket op.

evt. spørgsmål rettes til Grete Svarre Thorndal, mobil 23406284 el. mail gretesvarre@gmail.com