Møder

Repræsentantskabet i Region 2 afholder flere gange årligt møder, hvor forskellige emner debateres, kommende arrangementer planlægges og afholdte arrangementer evalueres.

Har du et relavant emne som du ønsker debateret i repræsentantskabet, er du altid velkommen til at kontakte Niels Pedersen på mail niels@in-ladby.dk, som kan medbringe emnet til næste møde.